Prožitkem proti předsudkům

Projekt „Prožitkem proti předsudkům“
reg. číslo.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001432.
Projekt je zaměřen na zvýšení praktických schopností žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ k soužití v multikulturní společnosti.
Klade důraz na zvýšení kompetencí podporujících sociálně-udržitelný rozvoj v oblasti tvorby předsudků. Přináší do škol metodu prožitkové pedagogiky s prvky interaktivních besed, důraz na vlastní prožitek a kreativní ztvárnění tématu tvorby předsudků ve společnosti. Cílem je změna postojů a vzorců společnosti prostřednictvím cílené dlouhodobé práce s dětmi ve školách.
A to prostřednictvím těchto interaktivních zážitkových aktivit:

a) interaktivní besedy
b) workshopy animovaného filmy
c) workshopy komixu
Projekt je od 01. 02. 2020 do 30. 06. 2022 podporován ESF, Operační program Praha – pól růstu ČR.

V rámci aktivity AK2 vznikly tyto filmy:

5G

Jehla za Puk

Pepíkův návrat do reality

Transpoty s ledvinou ZS

Wolfi

Zázrak ve Springfieldu

Farma zvířat

Evoluce strachu

Strach má velké oči

Shakespeare se obrací v hrobě