Tým

Mgr. Daniel Dvořák
Lektor, předseda a zakladatel spolku
Vystudoval universitu Hradec Králové, obor sociální pedagogika a Masarykovou universitu v Brně speciální pedagogiku. Zkušenosti na lince důvěry, pedagog v diagnostickém a výchovném ústavu, vedoucí nízkoprahového centra, koordinátor, metodik, lektor multikulturní výchovy a primární prevence. Absolvoval dlouhodobé výcviky jako je sebezkušenostní výcvik SUR, lektorský výcvik, koučink, telefonická krizová intervence, atd. Ve spolku zodpovědný za odborné, personální vedení a koordinaci aktivit organizace (workshopy, tábory, lektorování na školách).
Mgr. Kamila Axmannová
Lektorka, místopředsedkyně a zakladatelka spolku
Vystudovala bakalářské studium na PedF UK, obor speciální pedagogika, magisterské studium na FF UK, obor etnologie, V současné době studuji doktorské studium na FF UK, obor etnologie. Zkušenosti jsem nasbírala mimo jiné při těchto pracovních příležitostech: kontaktní pracovník v nízkoprahovém klubu, kouč v tréningové kavárně pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, asistentka pedagoga na základní škole, pedagog na základní škole v Kamerunu, přednášky v oblasti multikulturní výchovy a etnologie, organizování workshopů a výtvarných dílen zaměřených na primární prevenci a rozvoj osobnosti dětí a mladistvých ze sociálně ohroženého prostředí a dětských domovů...aj. Ve spolku jsem zodpovědná za jeho projektovou část.
BcA. Petra Štichová
Animátorka, zakladatelka spolku
Vystudovala klasickou animaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v magických prostorách ateliérů Karla Zemana. V období vysokoškolského studia získala také pedagogické vzdělání. Po vysoké škole kombinovala profesní cestu sociálně - pedagogické a výtvarné činnosti. Nyní se plně a nadšeně věnuje ilustraci a grafickému designu. K animaci se vždy ráda vrací. Má za sebou bohaté zkušenosti s vedením dětí na letních táborech, výtvarných a mediálních kroužcích a v neposlední řadě workshopech animované tvorby.
Bc. Lucie Ditrichová
Lektorka
Vystudovala obor psychologie a speciální pedagogika na PedF UK v Praze. Zkušenosti sbírala především jako vedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež, vedoucí dětského tábornického oddílu, nebo jako asistentka lidí s tělesným postižením. Dlouhodobě se věnuje ochotnickému hraní divadla a zážitkové pedagogice. Má bohatou zkušenost s pořádáním letních táborů v přírodě. V únoru 2016 započala výcvik dramatrapie v metodě DvT (Vývojové proměny) s arteterapeutickým přesahem.
Michael Carrington
Animátor, zakladatel spolku
Narozen v Londýně 1973, kde maturoval. Poté odjel do Zlína (1994 - 1996), kde vystudoval tehdy začínající školu – Filmová škola Zlín, obor grafické zpracování animovaného filmu. Po studiu návrat do Londýna, kde pracoval ve studiu kresleného filmu a věnoval se volné tvorbě. Od roku 2002 - 2005 pracoval v charitativním projektu Poetry in wood, jako pedagog v chráněné dílně pro dospelé, s nejrůznějšími potížemi s učením. Získává základní pedagogické vzděláni pro výuku dospělích v Tower Hamlets College, Londýn. Mimo výuku výtvarných disciplín využíval animaci jako prostředek výuky. V roce 2006 se opět vrací do Zlína, kde přijal pozici vedoucí oboru animace, na už zmíněné škole. Během svého působení ve Zlínské škole spolupracuje na několika animovaných projektech: krátký film, klipy, spoty. Také vede animační workshopy v česku i zahraničí. Po ukončení Zlínské filmové školy se přesouvá do Prahy (2010), kde do dnes učí klasickou animaci na FAMU a nadále se věnuje klasické animované tvorbě - filmy, klipy, spoty apod. 2013 - 2014 pracuje jako hlavní animátor celovečerního filmu Jana Baleje – Malá z rybárny.
Lucie Strnadelová
Animátorka
Studovala na Filmové škole Zlín, obor klasická animace. Po absolutoriu v roce 2000 zůstává jako animátor působit na Filmových ateliérech Zlín. Její tvorba je výlučně spjata s klasickou animací a to jak kreslenou , tak i ploškovou, loutkovou a animací předmětů – pixilací. Jako animátor se podílela na večerníčkových seriálech Bob a Bobek, Štaflík a Špagetka, Krysáci a Žížaláci. Animovala loutky celovečerní pohádky Kovář z Podlesí. Dále pracovala na hudebních klipech, spotech, autorských projektech a působí jako lektor animačních workshopů. V současné době žije v Praze a nadále se věnuje několika animačním projektům.
Nazlı Akile Kaya
Animatorka
Česká animátorka tureckého původu Akile Nazlı Kaya (*1980). Po studiu grafického designu v Ankaře studovala animaci ve Zlíně a magisterský titul získala na multimediální katedře na FAMU. Její filmy byly vybrány na festivaly - dokumentární IDFA Amsterdam a festival animovaných filmů v Annecy. Asistovala na filmu Jana Švankmajera „Přežít svůj život“. Věnuje se spojení ruční animace a dokumentárního filmu, a v posledním době své zkušenosti sdílí na mezinárodních dílnách.
Mgr. Zuzana Poláková
Lektorka
Vystudovala jsem PedF UK obor český jazyk a dějepis. Deset let jsem učila (se) na základní škole na pražském Žižkově. Následovaly dva roky učení (se) na hornopočernickém gymnáziu. Několik let jsem individuálně učila cizince českému jazyku. Také jsem asistovala lidem s roztroušenou sklerózou při jejich návratu do zaměstnání. Již 15 let se spolupodílím na organizaci multižánrového nezávislého hudebního festivalu. Od roku 2013 působím v Prázdninové škole Lipnice, která se věnuje rozvoji skrze zážitkovou pedagogiku. Nynějšími učiteli jsou mi hlavně mé dvě malé dcerky, které mi ukazují jednoduchost, mnohovrstevnatost a barevnost života. V Metaculture jsem lektorkou výukových programů.