O nás

Jsme tým vyškolených lektorů z řad učitelů, speciálních pedagogů, filmařů a výtvarníků, kteří pracujeme pod spolkem Metaculture z.s. Našimi aktivity se společně snažíme vytvořit prostředí, ve kterém žijeme, lepším. Soustředíme se především na projekt s názvem „Já a můj předsudek“, ten si klade za cíl děti a mládež upozornit na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit jejich vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a vytvořit otevřený prostor pro jejich kritické myšlení.

Princip naší organizace je propojení sociální, pedagogické a umělecké, filmové činnosti, kterou považujeme za vynikající vyjadřovací prostředek.

Nabízíme školám metodiky pro pedagogy ZŠ a SŠ, interaktivní besedy pro děti a mládež zaměřené na témata Předsudky, Migrace, Fenomén Bezdomovectví, Jak mohu pozitivně ovlivnit okolí, Hodnoty, Hoaxy a Fake News, na které dále volně navazují filmové workshopy.

Nově také spolupracujeme s Azylovými domy a centry pro Matku a dítě. Zde v těchto zařízeních potřebují děti i matky zvýšit sebedůvěru, podpořit jejich vzájemnou spolupráci a soužití. Toto vše nabízíme v našich aktivitách.

Snímky dětí a mládeže se líbí médiím a velmi brzy bychom touto formou oslovili širokou veřejnost, zejména další dětské publikum.

Projekt Prožitkem proti předsudkům