Podporují nás

Podporují náš projekt “Já a můj předsudek” prostřednictvím výzvy: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
Tento projekt je zaměřen na prevenci extremismu, rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti u dětí a mládeže.