Projekt KLIMATICKÁ SPRAVEDLNOST ANEB FILMEM PROTI CHUDOBĚ A ZMĚNĚ KLIMATU 

Termín realizace: 1.4. – 31.12. 2023 Cílová skupina: žáci 8. a 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníky SŠ a gymnázií Cíle projektu: Dokázat pojmenovat příčiny klimatické krize, rozpoznat rozdíl mezi jejími příčinami a projevy. Definovat hlavní aktéry klimatické krize, uvědomit si vlastní odpovědnost za klimatickou krizi. Pochopit význam termínu klimatická bezpečnost a (ne)spravedlnost, popsat její aktéry a pochopit jak …

Představení Knihy „Našli jsme se“

Příběh o chlapci z dětského domova, který je označen jako nevhodný k adopci pro svou příliš tmavou pleť. Vyprávění začíná, jak opuštěný chlapec pobíhá po ústavu. Pokračuje vzájemným hledáním lásky ve vztazích k rodičům, sestrám, prarodičům a lidem v blízkém okolí. Nalezení bezpečí a jistoty domova je systematicky ztěžováno společenskými předsudky, školními i jinými neúspěchy, vlastními prohrami včetně drogové závislosti. …

Mezigenerační mosty

1. 10. 2022 – 31. 3. 2024 About the project: The project “Intergenerational Bridges or a creative way forward” works with the topic of prejudices that prevail between and within generations. The aim of the project is to encourage mutual understanding, respect and solidarity and to promote the importance of intergenerational dialogue. To prove that children and seniors are willing …

Témata EVVO pro malé i velké tvůrčím a interaktivním způsobem

Projekt s názvem “témata EVVO pro malé i velké tvůrčím a interaktivním způsobem” je podpořen z Dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Termíny 23. a 29. července-restaurace Gutovka, Praha 10 – 30 dětí z Prahy 10 16. a 20. srpna – restaurace Gutovka, Praha 10 – 20 dětí z Prahy 10 …

Prožitkem proti předsudkům

Zaměření a cíl projektu Projekt přináší do škol metodu zážitkové pedagogiky, důraz na vlastní prožitek a kreativní ztvárnění tématu: Předsudky, Životní Hodnoty a Ekologická stopa. Cílem je změna postojů a vzorců společnosti prostřednictvím cílené dlouhodobé práce s dětmi ve školách. Naše aktivity vedou v neposlední řadě ke stmelování kolektivu třídy a prohlubování vzájemné důvěry. Jedna se o aktivity: Interaktivní besedy, …

Příměstské kempy

Informace k příměstskému kempu: 1. Jsou dva turnusy: 19.-23.7.2021 a 26.-30.7.2021 (rodiče mohou podat obě přihlášky). Přihláška na první turnus: formát pdf, formát odt, formát docx. Přihláška na druhý turnus: formát pdf, formát odt, formát docx>. 2. Kemp je zcela hrazen MŠMT nájem, program, jídlo. 3. Zázemí: Každé ráno se sejdeme mezi 8h – 8:30 u Restaurace Gutovka (několik metrů …

Workshopy komixu

V rámci aktivity AK2 vznikly tyto komixy. Sborník Ukázky 5G Jehla za puk Pepikuv navrat do reality Trable s ledvinou Wolfi Zázrak ve Springfieldu Farma zvířat Evoluce strachu Strach má_velké oči Shakespeare se obrací v hrobě

Prožitkem proti předsudkům

Projekt “Prožitkem proti předsudkům” reg. číslo.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001432. Projekt je zaměřen na zvýšení praktických schopností žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ k soužití v multikulturní společnosti. Klade důraz na zvýšení kompetencí podporujících sociálně-udržitelný rozvoj v oblasti tvorby předsudků. Přináší do škol metodu prožitkové pedagogiky s prvky interaktivních besed, důraz na vlastní prožitek a kreativní ztvárnění tématu tvorby předsudků ve společnosti. Cílem …

Hry pro celou rodinu

Pražští Ilumináti https://www.facebook.com/metaculture.cz/videos/3253077671395473 Kluk v přítmí https://www.facebook.com/metaculture.cz/videos/2981661101870466

Sbírka pro ŠIMONA k pátemu výročí spolku

https://www.facebook.com/metaculture.cz/videos/1030109744112799 Meta-rodino, přátelé, kamarádi, lidé dobré vůle…… Náš spolek má páté výročí od svého založení. Pokud chcete, můžete naše malé jubileum oslavit s námi. A to tak, že společně podpoříme jednu blanenskou rodinu a shromáždíme pro ně finance pro pořízení potřebného. Video poví víc jak jim/mu dary pomohou k zdravému a plnohodnotnému životu. Děkujeme, že nám pomůžete shromáždit finanční obnos …