Volejte babi a dědovi

“ZAVOLEJ BABI A DĚDOVI“ https://www.facebook.com/912391068797490/videos/657704618508253/ Milé děti, milí teenageři, vážení rodičové, aktuální situace ve společnosti velmi tíživě doléhá na seniory. Již podruhé se ocitají v sociální izolaci a cítí se opuštění. https://www.facebook.com/168hodin/videos/342806360486314/ Tato situace s negativně odráží na psychickém stavu těchto starších lidí doma i v pobytových zařízeních a má to dopad na jejich zdravotní stav. Nouzová opatření ještě nějakou …

TABLET ZE ŠUPLÍKU

Milí Přátelé, spolu s Hejtmanem Jihomoravského kraje a dalšími spolky jsme odstartovali výzvu “Tablety ze šuplíku”: https://www.facebook.com/metaculture.cz/videos/844446716354025. Jedná se o pomoc seniorům, kteří žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb. Těchto zařízení je v České republice přes 750, jedná se tedy o nezanedbatelnou část našich spoluobčanů. Tu část, která je v současné době snad nejvíce zasažena omezeními souvisejícími s pandemií Covid-19. …

Festival Maňána

Místo: Kulturní Dům Barikádníků Začátek září a školního roku zabalíme do hábitu 3. ročníku Maňány. Festival otevřený všem žánrům, chutím i setkáním. Nad sympatickým pláckem u kulturního domu Barikádníků vyvstane duch, který vás možná odnese a možná nepustí.. 🙂 Workshopy, hudba, divadla, projekce, diskuze.. Začínáme pátečním programem určeným převážně pro dospělé publikum a pokračujeme a končíme sobotou, která je věnovaná …

Spolupráce s ÚMPOD

Od srpna 2018 spolupracujeme s ÚMPOD (úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), který realizuje projekt na posílení participace dětí v rozhodovacích procesech – jinými slovy – jakým způsobem se dítě dozvídá, co se v jeho rodině děje, jak se může vyjádřit k tomu, co cítí a potřebuje, kdo dítěti naslouchá, jaké podmínky a podporu dítě v situaci rodičovského konfliktu potřebuje, jak …

Tvůrčí tábory

Letní tvůrčí tábory se vždy konají v příjemně posazené obci v Doubravici nad Svitavou (http://mapy.cz/s/k7wc) (49.4366361N, 16.6293672E). Vaše ratolesti si na daná témata (každý rok jiné) mohou vytvořit film, zahrát divadlo, vytvořit něco k tématu ve výtvarné dílně a také se dozvědět se něco o sobě v pedagogické sekci. Vždy poslední den tábora proběhne promítání vytvořených filmů a prezentace výtvarných …

Workshopy animovaného filmu

Animační workshop pro ZŠ, SŠ je zaměřený na zpracování zvolených témat formou zážitkové pedagogiky s přesahem filmové tvorby. Zde samy děti tvoří vlastní filmy pod vedením profesionálů. Tyto krátké snímky cíleně mapují témata, která byla s dětmi probírána v rámci multikulturních výukových programů na besedách. Filmy se tak stanou hmatatelnou reflexí probraných téma. Propojením těchto dvou složek (sociálně – pedagogické …

Interaktivní besedy

Každá lekce obsahuje přípravnou evokační fázi (tj. mapování dosavadních znalostí o tématu), rozehřívací a motivační aktivity (brainstorming, myšlenková mapa), navazují dvě hlavní aktivity vztahující se k tématu, a závěr lekce patří reflexi a závěrečné diskuzi. Hlavní aktivity vychází z participativních metod zážitkové pedagogiky, pracuje se v malých skupinkách, důraz je kladen na rozvoj kritického myšlení a na diskuzi. Lekce bude …

Projekt „Já a můj předsudek“

Projekt “Já a můj předsudek” reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000046 si klade za cíl žáky upozornit na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit jejich vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a vytvořit otevřený prostor pro jejich kritické myšlení. Projekt od 1.6. 2015 do 29.6.2018 byl podporován ESF, Operační program Praha – pól růstu ČR. Za tuto dobu 23 měsíců bylo podpořeno 1800 studentů …

Akreditovaný kurz: Animovaný film ve výtvarných předmětech

Mnoho pedagogů považuje toto médium za příliš technicky náročné a vyhýbá se mu. Přesvědčíme Vás, že jsou to zbytečné obavy.   Objednávat a zaplatit můžete v našem e-shopu.   Dotazy na e-mailu metaculture.cz@gmail.com a na telefonu 773 234 646     Pro koho? Pedagogé ZŠ, SŠ, SOŠ, ZUŠ a pedagogové volného času. Kdy? Termíny 2023: 16.6. – 17.6. Kde? Prostor prádelna …