Kamila Axmannová
Lektorka, zakladatelka spolku
Vystudovala bakalářské studium na PedF UK, obor speciální pedagogika, magisterské studium na FF UK, obor etnologie, V současné době studuji doktorské studium na FF UK, obor etnologie. Zkušenosti jsem nasbírala mimo jiné při těchto pracovních příležitostech: kontaktní pracovník v nízkoprahovém klubu, kouč v tréningové kavárně pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, asistentka pedagoga na základní škole, pedagog na základní škole v Kamerunu, přednášky v oblasti multikulturní výchovy a etnologie, organizování workshopů a výtvarných dílen zaměřených na primární prevenci a rozvoj osobnosti dětí a mladistvých ze sociálně ohroženého prostředí a dětských domovů...aj. Ve spolku jsem zodpovědná za jeho projektovou část.