Daniel Dvořák
Lektor, předseda a zakladatel spolku
Vystudoval universitu Hradec Králové, obor sociální pedagogika a Masarykovou universitu v Brně speciální pedagogiku. Zkušenosti na lince důvěry, pedagog v diagnostickém a výchovném ústavu, vedoucí nízkoprahového centra, koordinátor, metodik, lektor multikulturní výchovy a primární prevence. Absolvoval dlouhodobé výcviky jako je sebezkušenostní výcvik SUR, lektorský výcvik, koučink, telefonická krizová intervence, atd. Ve spolku zodpovědný za odborné, personální vedení a koordinaci aktivit organizace (workshopy, tábory, lektorování na školách).