Stanovy spolku

Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Metaculture z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na: Ke Kaménce 96/7, Praha 17, 163 00   Čl. 2 Charakter spolku Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým seskupením občanů, v němž se propojuje sociálně – pedagogická sféra s kulturně – uměleckou. 
Spolek se zabývá primárně multikulturní …

O nás

V roce 2015 jsme založili spolek Metaculture, z.s. v jehož rámci Vám nabízíme aktivity a besedy pro studenty středních a druhého stupně základních škol. Zaměřujeme na témata zařazená do multikulturní výchovy: xenofobie rasismus extremismus neonacismus antisemitismus bezdomovectví dobrovolnictví svět islámu vztah Čechů a romské minority nucená prostituce život v chudobě třetího světě (Indie, Afrika, …) Tyto výukové programy mají za …