Projekt KLIMA DO ŠKOL – animovaným filmem proti změně klimatu

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 30. 11. 2025

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, studenti víceletých Gymnázií, 1. a 2. ročníků SŠ a SOŠ.

Hlavní cíle a přínosy projektu:

Cílem projektu je motivovat děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení globálních výzev na osobní i celospolečenské úrovni.

Toho chceme dosáhnout předáním znalostí a posílením kompetencí, které jsou potřebné k budování pozitivního vztahu k životnímu prostředí a reflexi vlastního chování v souvislosti s problematikou klimatické změny.

Aktivity a fáze projektu:

 1. Interaktivní besedy na školách metodou prožitkového učení

  Interaktivní besedy na školách předcházející animačním workshopům budou vedeny našimi odbornými lektory. Hlavní metodou je prožitek, který v různých formách (týmové úkoly, rolové hry, simulace globálních problémů a jejich řešení) vytváří prostor pro ztvárnění vlastních postojů, pocitů a jejich obhajobu, či reflexi.

 2. Animační workshopy umožňující kreativní ztvárnění nabytých znalostí a pocitů

  Dvoudenní animační workshopy jsou tvořivé dílny, které umožní žákům a studentům téma klimatické změny přepracovat v audiovizuální díla. Pod vedením profesionálních animátorů účastníci vymyslí základní dějovou linku a detailní scénář příběhu. Vyrobí pozadí, navrhnou a sestrojí pohyblivé loutky, sestaví scénu a naučí se pracovat s filmovými záběry. Během dvou dnů si tak vyzkouší roli scénáristy, režiséra, výtvarníka, střihače, či zvukaře.

 3. Slavnostní projekce animovaných filmů

  Krátké animované filmy budou slavnostně prezentovány na otevřených filmových projekcích v kině Aero, a to za účasti všech tvůrců i lektorů. Seznámíme s nimi i širší veřejnost. Pomocí sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram budou dostupné ke zhlédnutí kdykoliv a kdekoliv.

  Téma klimatické změny a souvisejících globálních problémů, jako jsou např. prohlubující se chudoba, sílící migrace, potravinová bezpečnost, úbytek přírodních zdrojů, nebo ztráta biodiverzity, tímto rozšíříme mezi veřejnost a podpoříme tím celospolečenskou debatu o klimatické bezpečnosti a spravedlnosti.

Termíny filmových workshopů v roce 2024: 16. – 17. září, 7. – 8. října, 21. – 22. října, 11. – 12. listopadu, 9. – 10. prosince, (pro každou ze zúčastněných škol si lze zvolit jeden, nebo i více z nabízených termínů workshopů.)

Besedy i termíny workshopů se volí podle potřeby, v závislosti na kapacitě našich lektorů a dle možností školy, která má zájem se do projektu zapojit.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:

Koordinátor projektu: Vladimír Štěpánek, vladimir.stepanekk@gmail.com, mobil: +420 607 231 609