Projekt KLIMATICKÁ SPRAVEDLNOST aneb filmem proti chudobě a změnám klimatu 

Termín realizace: 1. 4. – 31. 12. 2023

Cílová skupina: žáci 8. a 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníky SŠ a gymnázií

Cíle projektu:

 • Dokázat pojmenovat příčiny klimatické krize, rozpoznat rozdíl mezi jejími příčinami a projevy.
 • Definovat hlavní aktéry klimatické krize, uvědomit si vlastní odpovědnost za klimatickou krizi.
 • Pochopit význam termínu klimatická bezpečnost a (ne)spravedlnost, popsat její aktéry a pochopit jak a kde všude klimatická krize působí.
 • Pochopit multiplikační efekt klimatických změn v kontextu hlavních problémů rozvojového světa.

Klíčové sdělení:

 • Klimatická krize, která dnes představuje vážné ohrožení pro naši planetu, není pouze jednou z největších soudobých výzev pro přežití naší civilizace, nýbrž také obrovskou nespravedlností.
 • Nejvážněji dopadá na ty, kteří nejméně přispěli k jejímu zavinění, a kopíruje a prohlubuje nerovné rozložení bohatství a moci ve světě. Její projevy jsou vůbec nejhorší v rozvojových zemích tzv. globálního jihu, které přitom historicky k poškození klimatu přispěly nepoměrně méně, než státy bohatého severu.
 • Dopady přehřívaní planety, jako jsou sucha, povodně, neúrody, tropické bouře a další projevy extrémního počasí, mají závažné sociální důsledky. Prohlubují chudobu, hlad či sociální vyloučení milionů lidí a stávají se také jedním z hlavních hybatelů migrace.

Poslání projektu:

 • Uvědomit si naléhavost problému klimatické krize a jejich dopadů
 • Porozumět hlavním příčinám a důsledkům změny klimatu
 • Schopnost identifikovat aktuální problémy a zhodnotit čím jako jednotlivec mohu přispět k ochraně klimatu a zmírnění dopadů klimatické krize
 • Tvorbou a sdílením animovaných filmů má projekt reagovat na dopady klimatické krize, motivovat ke změně a přístupu, nebýt lhostejný k ochraně klimatu
 • Pozitivním způsobem ovlivňovat chování budoucí generace

„Tento projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura v rámci dotační výzvy Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti.“

Koordinátor projektu: Mgr. Daniel Dvořák, metaculture.cz@gmail.com, mobil: 773 234 646

Výstupy projektu: