Představení Knihy „Našli jsme se“

Příběh o chlapci z dětského domova, který je označen jako nevhodný k adopci pro svou příliš tmavou pleť. Vyprávění začíná, jak opuštěný chlapec pobíhá po ústavu. Pokračuje vzájemným hledáním lásky ve vztazích k rodičům, sestrám, prarodičům a lidem v blízkém okolí. Nalezení bezpečí a jistoty domova je systematicky ztěžováno společenskými předsudky, školními i jinými neúspěchy, vlastními prohrami včetně drogové závislosti. Chlapec nakonec psychicky i skutečně odchází, aby se vrátil jako zodpovědný muž a otec. Příběh je napsán jako poselství naděje pro rodiče dětí, které klopýtají na cestě k dospělosti. Je podložen zkušeností z hledání nových cest po opakovaných prohrách a neúspěších.
Autorka (adoptivní matka) píše věcně a poeticky zároveň, jako bývalá ředitelka velké oblastní charity propojuje v příběhu řadu společenských rovin. Knížka má silné vypointované poselství.

„Tyto řádky popisují moje vidění skutečných událostí. Pseudonym (jméno milované osoby) používám z důvodu ochrany soukromí mých nejbližších.“ Autorka

Komu je kniha určena?

Kniha je pro všechny, kdo měli a mají odvahu zasévat semínka lásky a trpělivě čekat, až dozrají. Mohla by dodat odvahu dětem i dospělým, kteří se již hodně dlouho hledají, a stále doufají, že se najdou. Je napsaná jako poděkování andělům, pomocníkům, kteří pomohli osamoceným dětem dospět a najít své místo v životě. V neposlední řadě je napsána jako poučení těm, kteří začínají hledat odpovědi na otázky: „Přijmout nevlastní dítě? A jak mu umožnit dospět jako vlastní?“

 

Knihu a audioknihu Našli jsme se si můžete koupit v našem e-shopu.

Cena je 200,-Kč. Dotazy na adrese: petra.stichova@metaculture.cz.