Projekt MEZIGENERAČNÍ MOSTY aneb tvůrčí s cestou blíž

Mezigenerační mosty aneb tvůrčí cestou blíž
Termín realizace projektu: 1. 10. 2022 – 31. 3. 2024

O projektu:

Projekt “Mezigenerační mosty aneb tvůrčí cestou blíž” pracuje s tématem předsudků, které mezi generacemi i uvnitř nich panují. Cílem projektu je povzbudit vzájemné porozumění, respekt a solidaritu a podpořit význam mezigeneračního dialogu. Dokázat, že děti a senioři jsou ochotni navzájem se inspirovat a tvořivě spolupracovat

Prostřednictvím projektu chceme posílit:

  • uvědomění si individuálních a celospolečenských předsudků,
  • schopnost identifikovat tyto předsudky a
  • kriticky zhodnotit jejich vliv na utváření vlastního názoru.

Tvorbou a sdílením uměleckých děl (animovaných filmů) upozorňuje projekt na potřebu mezigeneračního sdílení, neustálého hledání a připomínání společných hodnot.

Pojďte do toho s námi! S odvahou.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

Kontaktní osoba (contact person):

Mgr. Daniel Dvořák
metaculture.cz@gmail.com

Projekt je realizován v nefinančním partnerství s organizací Elpida, o. p. s.

Webové stránky programu Active Citizens Fund.