Prožitkem proti předsudkům

Metaculture

Zaměření a cíl projektu

 • Projekt přináší do škol metodu zážitkové pedagogiky, důraz na vlastní prožitek a kreativní ztvárnění tématu: Předsudky, Životní Hodnoty a Ekologická stopa.
 • Cílem je změna postojů a vzorců společnosti prostřednictvím cílené dlouhodobé práce s dětmi ve školách. Naše aktivity vedou v neposlední řadě ke stmelování kolektivu třídy a prohlubování vzájemné důvěry. Jedna se o aktivity: Interaktivní besedy, Workshopy animovaného filmu, Workshopy komiksu.

Interaktivní besedy na školách

 • Všechny aktivity se mohou realizovat do konce června 2022, kdy projekt končí.
 • Projekt je určen pro 5. třídu a 2. stupeň ZŠ.
 • Besedy se realizují prezenčně, nebo online, dle pandemické situace.
 • Klíčová je přítomnost pedagoga běžně pracujícího s CS na škole, který je nestranným pozorovatelem. Vnímá reakce a postoje dětí.
 • Pedagog spolupracuje dále s naším expertem prevence a díky jeho metodické podpoře během projektu implementuje téma do hodin.
 • Termín a téma besed piště koordinátorovi své obce.
 • Budeme rádi za Informace od učitele o atmosféře ve třídě.

Workshop animovaného filmu

 • Filmové workshopy na statku ve Štolmíři u Českého Brodu. Možnost i po domluvě u Vás ve škole, či venku v blízkosti školy.
 • Žáci se dopravují do Štolmíře s pedagogem vlakem či autobusem.
 • Na místě je pedagog opět v pozici pozorovatele při samotném natáčení. Dohlíží pouze na pořádek a denní režim s expertem prevence.
 • Kapacita je jedna třída, nejlépe do 18 děti, po domluvě je možno i více. Děti se rozdělí do tří skupin, které pracují odděleně v jurtách. Skupiny spí odděleně. Na obědy i večeře chodí děti rovněž odděleně ve skupinách.
 • Roušky a dezinfekce jsou samozřejmostí.
 • V průběhu natáčení vzniknou až tři animované filmy.
 • Pro dohlížejícího pedagoga je připravena odměna na DPP 300,-/hod (celkem 16 hod./víkend).
 • Tvorba zakončena v polovině června roku 2021/22 promítáním v místním kině, kde protagonisté odprezentují svůj film spolužákům, učitelům a rodině.
 • Na termíny workshopů se přihlaste zde. Popřípadě pište koordinátorovi workshopů Martinovi Adamovi na email: martin.adam@metaculture.cz nebo volejte na telefoníčíslo 737947663.

Ukázky snímků

Workshop komiksového časopisu

 • Tvorba komiksu probíhá v třech odpoledních po čtyřech hodinách, od 14 –18 hodin v centru Metaculture, Jaromírova 55, Praha 4, jako dobrovolná, volnočasová aktivita, kde budou do komiksové podoby děti zpracovávat fotky z workshopu animace.
 • Doprovod pedagoga není nutný.
 • Možnost komiksového workshopu online
 • Ukázky komiksů zde:
  https://metaculture.cz/workshopy-komixu/
 • Pro více informací kontakujte Martina Adama na emailu: martin.adam@metaculture.cz nebo volejte telefoní číslo 737947663.

 

www.metaculture.cz