Spolupráce s ÚMPOD

Od srpna 2018 spolupracujeme s ÚMPOD (úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), který realizuje projekt na posílení participace dětí v rozhodovacích procesech – jinými slovy – jakým způsobem se dítě dozvídá, co se v jeho rodině děje, jak se může vyjádřit k tomu, co cítí a potřebuje, kdo dítěti naslouchá, jaké podmínky a podporu dítě v situaci rodičovského konfliktu potřebuje, jak se s jeho vyjádřením dál pracuje v prostředí justice a ochrany práv dětí (viz čl. 12 Úmluvy o právech dítěte).

Pro tento úřad společně s dětmi ze ZŠ zpracováváme 5 témat (soud, rozhovor s dítětem, mediace, informování dítěte v rámci únosu, mezinárodní osvojení) a to pro vznikající child friendly verzi webových stránek kids.umpod.cz . Těmito videi se snažíme srozumitelně popsala činnost úřadu, s čím se na ně děti mohou obrátit a způsob, jak se s nimi mohou spojit Projekt je financován z ESF.