Interaktivní besedy

Každá lekce obsahuje přípravnou evokační fázi (tj. mapování dosavadních znalostí o tématu), rozehřívací a motivační aktivity (brainstorming, myšlenková mapa), navazují dvě hlavní aktivity vztahující se k tématu, a závěr lekce patří reflexi a závěrečné diskuzi. Hlavní aktivity vychází z participativních metod zážitkové pedagogiky, pracuje se v malých skupinkách, důraz je kladen na rozvoj kritického myšlení a na diskuzi. Lekce bude upravovaná dle aktuální situace a požadavků školy. Některé postupy jsou připraveny v různých úrovních náročnosti. Na této aktivitě
se podílejí lektoři/specialisti -vždy ve dvojici, kteří jsou experti na daná témata:

Časová dotace jedné interaktivní besedy (jednoho tématu)-2 vyučovací hodiny.