Workshopy animovaného filmu

Animační workshop pro ZŠ, SŠ je zaměřený na zpracování zvolených témat formou zážitkové pedagogiky s přesahem filmové tvorby. Zde samy děti tvoří vlastní filmy pod vedením profesionálů. Tyto krátké snímky cíleně mapují témata, která byla s dětmi probírána v rámci multikulturních výukových programů na besedách. Filmy se tak stanou hmatatelnou reflexí probraných téma. Propojením těchto dvou složek (sociálně – pedagogické a kulturně – umělecké) celý projekt získává na originalitě a zajímavém nadčasovém pojetí. Natočené snímky se následně použijí pro školy jako výukový materiál a reflexe zrealizovaných workshopů.

Následně jsou promítány širší veřejnosti ve sjednaných kinech (viz. foto).
Na této inovativní aktivitě se podílejí především špičkový animátoři (filmaři), kteří již mají za sebou mnohé filmové workshopy, celovečerní filmy a večerníčky.