Projekt „Já a můj předsudek“

Projekt “Já a můj předsudek” reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000046 si klade za cíl žáky
upozornit na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit jejich vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a
vytvořit otevřený prostor pro jejich kritické myšlení.
Projekt od 1.6. 2015 do 29.6.2018 byl podporován ESF, Operační program Praha – pól růstu ČR. Za tuto
dobu 23 měsíců bylo podpořeno 1800 studentů z víc jak 12 škol, uspořádáno 16 rozvojových aktivit
vedoucí k rozvoji kompetencí (filmových workshopů), napsána metodika na téma předsudků, migrace a
bezdomovectví.