Akreditovaný kurz: Animovaný film ve výtvarných předmětech

Mnoho pedagogů považuje toto médium za příliš technicky náročné a vyhýbá se mu. Přesvědčíme Vás, že jsou to zbytečné obavy.

 

Objednávat a zaplatit můžete v našem e-shopu.

 

Dotazy na e-mailu metaculture.cz@gmail.com

a na telefonu 773 234 646

 

 

Pro koho?

Pedagogé ZŠ, SŠ, SOŠ, ZUŠ a pedagogové volného času.

Kdy?

Termíny 2023:

 • 16.6. – 17.6.

Kde?

Prostor prádelna

Za kolik?

3750 Kč (zahrnuje lektory, veškerý materiál, technické zázemí, nápoje, nájemné)

Nabízíme

 •         2 dny – pátek a sobota – seminář s workshopem
 •         2 lektoři – pedagog a animátor
 •         Formou praktických cvičení získání potřebných dovedností z oboru animovaného filmu i oboru edukace animací
 •         Diskutovat budeme: postupy, nejčastější chyby, očekávání, možnosti podle technického zázemí školy, oporu v RVP i šíři kompetencí, které tato velmi komplexní disciplína u žáků rozvíjí

Pomocí animace

rozvíjíme u dětí kreativitu. Děti si osvojují nové umělecké techniky, kombinují je se svými stávajícími dovednostmi, prezentují svá originální díla, novými způsoby získávají informace, rozvíjí konceptuální uvažování i výzvy kolektivní spolupráce.

 • Sebevědomí a schopnost sebeprezentace se zvyšuje – mimo jiné díky zaměření na závěrečný výstup projektu (např. vystoupení). Děti přestávají kopírovat jiné a vytváří vlastní názory i výtvory. Pozitivní dopad na sebevědomí dětí.
 • Zlepšení spolupráce – viděno opět očima učitelů i dětí. Nová zjištění o spolužácích přispívají ke sblížení kolektivu, který dovede efektivně využívat schopnosti jednotlivců a jsou schopni vytěžit maximum z potenciálu této spolupráce.
 • Zlepšení sociální klimatu jde ruku v ruce se zlepšením spolupráce dětí a učitelů.
 • Samostatnost – větší samostatnost dětí přichází s atmosférou uvolnění, zvídavosti, radosti a ztráty případného strachu.
 • Zlepšení vztahu s učiteli

Lektoři

Magdalena Capková 

 • Narozena 1971. Po gymnáziu v Berouně absolvovala bakalářské studium scénografie na DAMU v Praze obor Alternativní a loutkové divadlo. Kromě absolvování velkého množství kurzů kresby a malby si rozšířila také pole své působnosti díky rekvalifikaci jako umělecký keramik a točíř v Atelieru K. Již od studia na DAMU v 90 letech minulého století učí na základních školách výtvarnou a estetickou výchovu. Dlouhá léta také vede vlastní keramické kurzy a nadále je činná jako výtvarník pro Sacra Circus. Neopomíjí ani vlastní volnou tvorbu. Je absolventkou magisterského studia Pedagogické fakulty ZČU na Katedře výtvarné kultury. Pracuje také jako metodik prevence na ZŠ. Animaci dlouhodobě používá jako vzdělávací prostředek i jako výtvarnou techniku ve svých hodinách a věnovala jí i svou diplomovou práci. Věnuje se metodice animace pro pedagogy.

Michael Caringhton 

 • Narozen v Londýně 1973, kde maturoval. Poté odjel do Zlína (1994 – 1996), kde vystudoval tehdy začínající školu – Filmová škola Zlín, obor grafické zpracování animovaného filmu. Po studiu návrat do Londýna, kde pracoval ve studiu kresleného filmu a věnoval se volné tvorbě. Od roku 2002 – 2005 pracoval v charitativním projektu Poetry in wood, jako pedagog v chráněné dílně pro dospelé, s nejrůznějšími potížemi s učením. Získává základní pedagogické vzděláni pro výuku dospělých v Tower Hamlets College, Londýn. Mimo výuku výtvarných disciplín využíval animaci jako prostředek výuky.

Nazlı Akile Kaya

 • Česká animátorka tureckého původu Akile Nazlı Kaya (*1980). Po studiu grafického designu v Ankaře studovala animaci ve Zlíně a magisterský titul získala na multimediální katedře na FAMU. Její filmy byly vybrány na festivaly – dokumentární IDFA Amsterdam a festival animovaných filmů v Annecy. Asistovala na filmu Jana Švankmajera „Přežít svůj život“. Věnuje se spojení ruční animace a dokumentárního filmu, a v posledním době své zkušenosti sdílí na mezinárodních dílnách.

Lucie Strnadelová 

 • Studovala na Filmové škole Zlín, obor klasická animace. Po absolutoriu v roce 2000 zůstává jako animátor působit na Filmových ateliérech Zlín. Její tvorba je výlučně spjata s klasickou animací a to jak kreslenou , tak i ploškovou, loutkovou a animací předmětů – pixilací. Jako animátor se podílela na večerníčkových seriálech Bob a Bobek, Štaflík a Špagetka, Krysáci a Žížaláci. Animovala loutky celovečerní pohádky Kovář z Podlesí. Dále pracovala na hudebních klipech, spotech, autorských projektech a působí jako lektor animačních workshopů. V současné době žije v Praze a nadále se věnuje několika animačním projektům.

Akreditace

Ministrestvo školství, mládežte a tělovýchovy: MŠ 11432/2020-4-305

Animaci jako staronové médium vizuálního světa současnosti naleznete ve všech rámcových vzdělávacích programech, především pro předměty oblasti Kultura a umění – výtvarný obor a mediální výchova (jak samostatný předmět, tak průřezové téma). Dá se však velmi dobře využít i jako mezioborový, či projektový spojovník.