JEŠTĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA!!!
Zájemci o tábor, hlaste se do konce července!
Cena tábora 2.500 Kč
Věkové rozmezí dětí a mládeže 7-15 let. Po domluvě možné přijmout i účastníky mimo tuto věkovou hranici.

Těšíme se na Vás a naše společné tvůrčí dny!

Vaši Metaculturáci