O nás

V roce 2015 jsme založili spolek Metaculture, z.s. v jehož rámci Vám nabízíme aktivity a besedy pro studenty středních a druhého stupně základních škol. Zaměřujeme na témata zařazená do multikulturní výchovy:

 • xenofobie
 • rasismus
 • extremismus
 • neonacismus
 • antisemitismus
 • bezdomovectví
 • dobrovolnictví
 • svět islámu
 • vztah Čechů a romské minority
 • nucená prostituce
 • život v chudobě třetího světě (Indie, Afrika, …)

Tyto výukové programy mají za cíl studenty upozornit na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a otevřít prostor mnohdy ožehavým tématům, jako je rozpor v otázce islámského náboženství, vnímaní romské menšiny majoritou, osobní postoj k lidem na společenském dně, hodnotový žebříček dětí z třetího světa, atd.

Pokud se Vám naše náplň líbí a měli byste zájem o zmíněné výukové programy, kontaktujete nás e-mailem či telefonicky. Rádi vám pomůžeme vybrat téma a přijedeme do Vašich prostor. V cca 90 minutách probudíme ve studentech zájem diskutovat, polemizovat, zamyslet se. Výukové programy dokážeme flexibilně upravovat dle vašich potřeb.

Náš spolek nenabízí pouze pedagogicko – vzdělávací činnost, členové týmů jsou i zkušeností filmoví animátoři a dokumentaristé, kteří stojí za večerníčky i celovečerními filmy.

Pedagogická větev bude mít v případě zájmu přesah ve víkendových a letních tvůrčích filmových táborech. Zde samy děti mohou tvořit vlastní filmy pod vedením profesionálů. Tyto krátké snímky budou cíleně mapovat témata, která byla s dětmi probírána v rámci multikulturních výukových programů na besedách. Tím besedy získají tvůrčí přesah a vytvořené snímky se tak stanou hmatatelnou reflexí na probíranou problematiku.

Získané krátké tvůrčí filmy se následně použijí pro Vaše školy jako reflexe na určitou dekádu besed, příp. se budou promítat širší veřejnosti ve sjednaných sálech ve Vašem městě.

Těšíme se na společnou spolupráci.

Za tým lektorů a filmařů, předseda Daniel Dvořák