Spolupráce s ÚMPOD

Od srpna 2018 spolupracujeme s ÚMPOD (úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), který realizuje projekt na posílení participace dětí v rozhodovacích procesech – jinými slovy – jakým způsobem se dítě dozvídá, co se v jeho rodině děje, jak se může vyjádřit k tomu, co cítí a potřebuje, kdo dítěti naslouchá, jaké podmínky a podporu dítě v situaci rodičovského konfliktu potřebuje, jak …

Tvůrčí tábory

Letní tvůrčí tábory se vždy konají v příjemně posazené obci v Doubravici nad Svitavou (http://mapy.cz/s/k7wc) (49.4366361N, 16.6293672E). Vaše ratolesti si na daná témata (každý rok jiné) mohou vytvořit film, zahrát divadlo, vytvořit něco k tématu ve výtvarné dílně a také se dozvědět se něco o sobě v pedagogické sekci. Vždy poslední den tábora proběhne promítání vytvořených filmů a prezentace výtvarných …

Workshopy animovaného filmu

Animační workshop pro ZŠ, SŠ je zaměřený na zpracování zvolených témat formou zážitkové pedagogiky s přesahem filmové tvorby. Zde samy děti tvoří vlastní filmy pod vedením profesionálů. Tyto krátké snímky cíleně mapují témata, která byla s dětmi probírána v rámci multikulturních výukových programů na besedách. Filmy se tak stanou hmatatelnou reflexí probraných téma. Propojením těchto dvou složek (sociálně – pedagogické …

Interaktivní besedy

Každá lekce obsahuje přípravnou evokační fázi (tj. mapování dosavadních znalostí o tématu), rozehřívací a motivační aktivity (brainstorming, myšlenková mapa), navazují dvě hlavní aktivity vztahující se k tématu, a závěr lekce patří reflexi a závěrečné diskuzi. Hlavní aktivity vychází z participativních metod zážitkové pedagogiky, pracuje se v malých skupinkách, důraz je kladen na rozvoj kritického myšlení a na diskuzi. Lekce bude …

Projekt „Já a můj předsudek“

Projekt “Já a můj předsudek” reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000046 si klade za cíl žáky upozornit na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit jejich vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a vytvořit otevřený prostor pro jejich kritické myšlení. Projekt od 1.6. 2015 do 29.6.2018 byl podporován ESF, Operační program Praha – pól růstu ČR. Za tuto dobu 23 měsíců bylo podpořeno 1800 studentů …

Filmový tábor

Dobrý den vážení rodičové táborových dětí a mládeže, s radostí si vás dovolujeme pozvat na náš další tvůrčí tábor, který se uskuteční v termínu od 15. do 22. srpna 2020 a to na stejném tábořišti jako minulý rok, v příjemně posazené obci v Doubravici nad Svitavou (49.4366361N, 16.6293672E). Cena za jedno dítě činí 3.700 Kč (cena zahrnuje: ubytování, stravu, různorodý …