Filmový tábor

Dobrý den vážení rodičové táborových dětí a mládeže, s radostí si vás dovolujeme pozvat na náš další tvůrčí tábor, který se uskuteční v termínu od 15. do 22. srpna 2020 a to na stejném tábořišti jako minulý rok, v příjemně posazené obci v Doubravici nad Svitavou (49.4366361N, 16.6293672E). Cena za jedno dítě činí 3.700 Kč (cena zahrnuje: ubytování, stravu, různorodý …

JEŠTĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA!!! Zájemci o tábor, hlaste se do konce července! Cena tábora 2.500 Kč Věkové rozmezí dětí a mládeže 7-15 let. Po domluvě možné přijmout i účastníky mimo tuto věkovou hranici. Těšíme se na Vás a naše společné tvůrčí dny! Vaši Metaculturáci

Stanovy spolku

Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Metaculture z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na: Ke Kaménce 96/7, Praha 17, 163 00   Čl. 2 Charakter spolku Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým seskupením občanů, v němž se propojuje sociálně – pedagogická sféra s kulturně – uměleckou. 
Spolek se zabývá primárně multikulturní …