Představení Knihy „Našli jsme se“

Příběh o chlapci z dětského domova, který je označen jako nevhodný k adopci pro svou příliš tmavou pleť. Vyprávění začíná, jak opuštěný chlapec pobíhá po ústavu. Pokračuje vzájemným hledáním lásky ve vztazích k rodičům, sestrám, prarodičům a lidem v blízkém okolí. Nalezení bezpečí a jistoty domova je systematicky ztěžováno společenskými předsudky, školními i jinými neúspěchy, vlastními prohrami včetně drogové závislosti. …

Mezigenerační mosty

Mezigenerační mosty aneb tvůrčí cestou blíž Termín realizace projektu: 1. 10. 2022 – 31. 3. 2024 O projektu: Projekt “Mezigenerační mosty aneb tvůrčí cestou blíž” pracuje s tématem předsudků, které mezi generacemi i uvnitř nich panují. Cílem projektu je povzbudit vzájemné porozumění, respekt a solidaritu a podpořit význam mezigeneračního dialogu. Dokázat, že děti a senioři jsou ochotni navzájem se inspirovat …

Témata EVVO pro malé i velké tvůrčím a interaktivním způsobem

Projekt s názvem “témata EVVO pro malé i velké tvůrčím a interaktivním způsobem” je podpořen z Dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Termíny 23. a 29. července-restaurace Gutovka, Praha 10 – 30 dětí z Prahy 10 16. a 20. srpna – restaurace Gutovka, Praha 10 – 20 dětí z Prahy 10 …

Prožitkem proti předsudkům

Zaměření a cíl projektu Projekt přináší do škol metodu zážitkové pedagogiky, důraz na vlastní prožitek a kreativní ztvárnění tématu: Předsudky, Životní Hodnoty a Ekologická stopa. Cílem je změna postojů a vzorců společnosti prostřednictvím cílené dlouhodobé práce s dětmi ve školách. Naše aktivity vedou v neposlední řadě ke stmelování kolektivu třídy a prohlubování vzájemné důvěry. Jedna se o aktivity: Interaktivní besedy, …

Příměstské kempy

Informace k příměstskému kempu: 1. Jsou dva turnusy: 19.-23.7.2021 a 26.-30.7.2021 (rodiče mohou podat obě přihlášky). Přihláška na první turnus: formát pdf, formát odt, formát docx. Přihláška na druhý turnus: formát pdf, formát odt, formát docx>. 2. Kemp je zcela hrazen MŠMT nájem, program, jídlo. 3. Zázemí: Každé ráno se sejdeme mezi 8h – 8:30 u Restaurace Gutovka (několik metrů …

Workshopy komixu

V rámci aktivity AK2 vznikly tyto komixy. Sborník Ukázky 5G Jehla za puk Pepikuv navrat do reality Trable s ledvinou Wolfi Zázrak ve Springfieldu Farma zvířat Evoluce strachu Strach má_velké oči Shakespeare se obrací v hrobě

Prožitkem proti předsudkům

Projekt “Prožitkem proti předsudkům” reg. číslo.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001432. Projekt je zaměřen na zvýšení praktických schopností žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ k soužití v multikulturní společnosti. Klade důraz na zvýšení kompetencí podporujících sociálně-udržitelný rozvoj v oblasti tvorby předsudků. Přináší do škol metodu prožitkové pedagogiky s prvky interaktivních besed, důraz na vlastní prožitek a kreativní ztvárnění tématu tvorby předsudků ve společnosti. Cílem …

Hry pro celou rodinu

Pražští Ilumináti https://www.facebook.com/metaculture.cz/videos/3253077671395473 Kluk v přítmí https://www.facebook.com/metaculture.cz/videos/2981661101870466

Sbírka pro ŠIMONA k pátemu výročí spolku

https://www.facebook.com/metaculture.cz/videos/1030109744112799 Meta-rodino, přátelé, kamarádi, lidé dobré vůle…… Náš spolek má páté výročí od svého založení. Pokud chcete, můžete naše malé jubileum oslavit s námi. A to tak, že společně podpoříme jednu blanenskou rodinu a shromáždíme pro ně finance pro pořízení potřebného. Video poví víc jak jim/mu dary pomohou k zdravému a plnohodnotnému životu. Děkujeme, že nám pomůžete shromáždit finanční obnos …