O nás

Jsme tým vyškolených lektorů z řad učitelů, speciálních pedagogů, filmařů a výtvarníků, kteří pracujeme pod spolkem Metaculture z.s. Našimi aktivity se společně snažíme vytvořit prostředí, ve kterém žijeme, lepším. Soustředíme se především na projekt s názvem “Já a můj předsudek”. Ten si klade za cíl žáky upozornit na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit jejich vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a vytvořit otevřený prostor pro jejich kritické myšlení.

Princip naší organizace je propojení sociální, pedagogické a umělecké, filmové činnosti, kterou považujeme za vynikající vyjadřovací prostředek.

Nabízíme školám metodiky pro pedagogy ZŠ a SŠ, interaktivní besedy pro děti a mládež zaměřené na témata předsudky a jiné, na které dále volně navazují filmové workshopy. Během workshopů žáci v malých týmech vytváří krátké animované filmy na dané téma z besed. Děti jsou vedeny profesionálními filmaři, věříme tedy, že úroveň většiny snímků, je reprezentativní.