• Jsme tým lektorů nabízející aktivity a besedy pro studenty středních a druhého stupně základních škol.
  • Organizujeme vícedenní filmové workshopy a tvůrčí tábory reflektující probíraná témata.
  • Zaměřujeme se na témata multikulturní výchovy: Předsudky / Migrace / Bezdomovectví.